0377492142

Việt Mỹ Acoustic - Chắp cánh đam mê

Học đàn ukulele

Học đàn ukulele

Ukulele Lead | Âm giai C - Hướng dẫn Lead (P1) ( Nâng cao)

Ukulele Lead | Âm giai C - Hướng dẫn Lead (P1) ( Nâng cao)

05/09/2019

Bốn bài luyện ngón nên tập mỗi ngày ( Cơ bản)

Bốn bài luyện ngón nên tập mỗi ngày ( Cơ bản)

05/09/2019

Bốn bài luyện ngón nên tập mỗi ngày ( chưa ai hướng dẫn )

Hướng dẫn lên dây Ukulele không cần dùng thiết bị điện tử

Hướng dẫn lên dây Ukulele không cần dùng thiết bị điện tử

26/05/2019

Áp dụng hợp âm Guitar trên Ukulele như thế nào ?

Áp dụng hợp âm Guitar trên Ukulele như thế nào ?

26/05/2019

Nốt trên cần đàn Ukulele - Cách xác định tất cả thế bấm hợp âm

Nốt trên cần đàn Ukulele - Cách xác định tất cả thế bấm hợp âm

26/05/2019

Sự khác nhau giữa dây G thấp và dây G cao?

Sự khác nhau giữa dây G thấp và dây G cao?

26/05/2019

Kĩ thuật nâng cao Hammer On và Pull Off

Kĩ thuật nâng cao Hammer On và Pull Off

26/05/2019

Đệm Hát Với Đàn Ukulele Chỉ Trong 5 Phút

Đệm Hát Với Đàn Ukulele Chỉ Trong 5 Phút

21/11/2018