0377492142

Việt Mỹ Acoustic - Chắp cánh đam mê

Kalimba

Kalimba

Workshop Kalimba cho người mới đầu

Workshop Kalimba cho người mới đầu

04/12/2018

So Sánh Các Loại Kalimba Giá 750k và 1450k

So Sánh Các Loại Kalimba Giá 750k và 1450k

21/11/2018

Hướng dẫn chỉnh phím kalimba ( nốt) trên hệ điều hành IOS

Hướng dẫn chỉnh phím kalimba ( nốt) trên hệ điều hành IOS

21/11/2018

Hướng dẫn chỉnh phím kalimba ( nốt) trên hệ điều hành ANDROI

Hướng dẫn chỉnh phím kalimba ( nốt) trên hệ điều hành ANDROI

21/11/2018

Hướng dẫn đánh kalimba theo tab

Hướng dẫn đánh kalimba theo tab

21/11/2018

Cách tạo tiếng ngân cho đàn Kalimba

Cách tạo tiếng ngân cho đàn Kalimba

21/11/2018

Hướng dẫn chơi Kalimba cơ bản

Hướng dẫn chơi Kalimba cơ bản

21/11/2018

Hướng dẫn chỉnh rè phím đàn kalimba

Hướng dẫn chỉnh rè phím đàn kalimba

21/11/2018

Hướng Dẫn Tháo Và Lắp Phím Kalimba Cực Kỳ Đơn Giản

Hướng Dẫn Tháo Và Lắp Phím Kalimba Cực Kỳ Đơn Giản

13/04/2018