0377492142

Việt Mỹ Acoustic - Chắp cánh đam mê

Làm thế nào để đọc TAB ( Cơ bản)

26/05/2019

Chúng ta sẽ bắt đầu với vài ví dụ để bạn làm quen.

how to read guitar tab video lesson

Bấm vào ngăn 5 dây E ( Dây 1)

 

 

numbered guitar fretboard

Đây là vị trí ngăn đàn ( bắt đầu từ đầu cần đàn là ngăn 1,2,3…) ngăn 1 từ phần đầu cần đàn trở về sau.

blank guitar tab diagram

Đây là ô Tab phổ biến các bạn sẽ thường thấy, trên hình các bạn sẽ thấy được Tuning của dây 1-E , 2-B, 3-G, 4-D, 5-A, 6-E  ( dây 1 là dây E, dây 2 là dây B, dây 3 là dây G, dây 4 là dây D, dây 5 là dây A, dây 6 là dây E)

Chúng ta sẽ không vẽ ngăn đàn vào ô Tab, vì số được thêm vào ô Tab sẽ nói lên ngăn và vị trí dây bạn cần bấm. Tuy nhiên, bạn sẽ thường thấy số 0

guitar tab with 1st string open

0 có nghĩa bạn đánh dây buông, chỉ đánh dây E mà ko bấm ngón vào. 0 bạn có thể sử dụng cho bất cứ dây nào, nó nghĩa bạn không cần bấm vào ngăn đàn.

Kế tiếp:

tab showing 4th string at 3rd fret

Ví dụ này: chúng ta sẽ bấm vào ngăn 3 dây 4 ( dây D)

A minor pentatonic guitar tab

Đây là Am Pentatocnic. Ví dụ dây B , bạn bấm ngăn 5 ( ngón trỏ) và ngăn 8 (ngón út) , thì Tab sẽ không nói cho chúng ta biết ngón tay cần sử dụng.

Guitar tab được sử dụng cho Lead guitar ( chạy nốt) và hợp âm ( chơi các nốt cùng 1 lúc).

open E major chord tab

Khi bạn thấy các con số thẳng hàng như thế này, có nghĩa là đánh cùng 1 lúc. Nhớ là số 0 là không bấm nhen. Như trên gọi là hợp âm, đây là hợp âm E trưởng.

tabbed chord progression

Đây là 1 chuỗi các hợp âm. Khi nhìn Tab , tab sẽ không nói cho bạn rằng mỗi hợp âm chơi bao lâu và bao nhiêu lần quạt trước khi chuyển sang hợp âm kế tiếp. Và đây là điều mà bạn sẽ khám phá

arpeggiated E major chord tab

 

Hình này các bạn sẽ đánh theo thứ tự dây 6 buông, ngăn 2 dây A, ngăn 2 dây D…. Các bạn đánh từng dây và kết thúc là 6 dây cùng 1 lúc ( hợp âm E)

Hy vọng, bạn sẽ đọc được các Tab cơ bản. Để lại cmt nếu thắc mắc nhé

Nguồn: Fretjam

Bình luận