0377492142

Việt Mỹ Acoustic - Chắp cánh đam mê

Pickups, Equalizer (EQ)