0377492142

Việt Mỹ Acoustic - Chắp cánh đam mê

Kalimba 21 Phím Hluru Gỗ Koa K21K

Kalimba 21 Phím Hluru Gỗ Koa K21K.

850.000 ₫ 1.200.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Koa K17K

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Koa K17K.

750.000 ₫ 890.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Mahogany K17M

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Mahogany K17M.

550.000 ₫ 650.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Cẩm Ấn

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Cẩm Ấn.

850.000 ₫ 950.000 ₫

Trống Lưỡi Thép (Steel Tongue Drum) 13 Note

Trống Lưỡi Thép (Steel Tongue Drum) 13 Note.

1.700.000 ₫ 1.900.000 ₫

Đàn Lyre (Đàn Hạc) Cao Cấp 16 Dây

Đàn Lyre (Đàn Hạc) Cao Cấp 16 Dây.

1.500.000 ₫ 1.850.000 ₫

Amply Bullet 15C

Amply Bullet 15C.

3.000.000 ₫ 4.500.000 ₫

Ukulele Tenor Sheng

Ukulele Tenor Sheng.

2.700.000 ₫ 2.900.000 ₫

Guitar Acoustic Rosen  2

Guitar Acoustic Rosen 2.

1.250.000 ₫ 1.500.000 ₫

Guitar Acoustic Tanglewood EQ

Guitar Acoustic Tanglewood EQ.

2.500.000 ₫ 2.650.000 ₫

Guitar Acoustic Mini G-Danube EQ

Guitar Acoustic Mini G-Danube EQ.

2.200.000 ₫ 2.500.000 ₫

Guitar Acoustic G-Danube 03SP2

Guitar Acoustic G-Danube 03SP2.

1.850.000 ₫ 2.100.000 ₫

Guitar acoustic ON11

Guitar acoustic ON11.

1.650.000 ₫ 1.900.000 ₫

Guitar Acoustic Rosen Black

Guitar Acoustic Rosen Black.

1.250.000 ₫ 1.600.000 ₫

Ukulele 8 string Lanikai (EQ)

Ukulele 8 string Lanikai (EQ).

2.900.000 ₫ 3.500.000 ₫

Ukulele Baritone Lanikai

Ukulele Baritone Lanikai.

1.100.000 ₫ 1.500.000 ₫