0377492142

Việt Mỹ Acoustic - Chắp cánh đam mê

Ukulele Concer Kahuna

Ukulele Concer Kahuna.

1.100.000 ₫

Ukulele 8 string Lanikai (EQ)

Ukulele 8 string Lanikai (EQ).

2.900.000 ₫ 3.500.000 ₫

Ukulele Baritone Lanikai

Ukulele Baritone Lanikai.

1.100.000 ₫ 1.500.000 ₫

Kalimba 17 Phím KERUS Gỗ Koa (Mèo)

Kalimba 17 Phím KERUS Gỗ Koa (Mèo).

700.000 ₫ 890.000 ₫

kalimba 17 Phím Gỗ Mahogany (Tuần Lộc)

kalimba 17 Phím Gỗ Mahogany (Tuần Lộc).

450.000 ₫ 600.000 ₫

kalimba 17 Phím Cute Gỗ Koa (EQ)

kalimba 17 Phím Cute Gỗ Koa (EQ).

890.000 ₫ 1.200.000 ₫

Kalimba 17 Phím KERUS Gỗ Koa (Lỗ Sọc)

Kalimba 17 Phím KERUS Gỗ Koa (Lỗ Sọc).

700.000 ₫ 890.000 ₫

Kalimba 17 Phím  KERUS Gỗ Koa (Lỗ Tròn)

Kalimba 17 Phím KERUS Gỗ Koa (Lỗ Tròn).

700.000 ₫ 890.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hoke Gỗ Mahogany ( 10 mẫu )

Kalimba 17 Phím Hoke Gỗ Mahogany ( 10 mẫu ).

790.000 ₫ 900.000 ₫

Guitar Acoustic Ranger 6 Khuyết

Guitar Acoustic Ranger 6 Khuyết.

1.850.000 ₫ 2.500.000 ₫

Guitar Acoustic Fender EQ

Guitar Acoustic Fender EQ.

2.300.000 ₫ 2.500.000 ₫

Guitar Acoustic G-Danube 04SP

Guitar Acoustic G-Danube 04SP.

2.100.000 ₫ 2.500.000 ₫

Guitar Acoustic G-Danube 03SP

Guitar Acoustic G-Danube 03SP.

1.850.000 ₫ 2.100.000 ₫

Guitar Acoustic Rosen R135 Đỏ

Guitar Acoustic Rosen R135 Đỏ.

1.590.000 ₫ 1.900.000 ₫

Ukulele Soprano (21') Màu Hình

Ukulele Soprano (21') Màu Hình.

390.000 ₫ 450.000 ₫

Ukulele Concert Cao Cấp UKBOY Thông

Ukulele Concert Cao Cấp UKBOY Thông.

2.700.000 ₫ 3.000.000 ₫

Ukulele Concert Cao Cấp UKBoy Zebra

Ukulele Concert Cao Cấp UKBoy Zebra.

2.700.000 ₫ 3.000.000 ₫

Ukulele Concert Cao Cấp UKBoy Mahogany

Ukulele Concert Cao Cấp UKBoy Mahogany.

2.700.000 ₫ 3.000.000 ₫

Ukulele Concert  Alien

Ukulele Concert Alien.

2.000.000 ₫