0377492142

Việt Mỹ Acoustic - Chắp cánh đam mê

Kalimba 17 Phím Kimes Thổ Dân Cao Cấp

Kalimba 17 Phím Kimes Thổ Dân Cao Cấp.

1.190.000 ₫ 1.500.000 ₫

Kalimba 21 Phím Hluru Gỗ Koa K21K

Kalimba 21 Phím Hluru Gỗ Koa K21K.

850.000 ₫ 1.200.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Walnut Nguyên Khối

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Walnut Nguyên Khối.

770.000 ₫ 950.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru X Cẩm Ấn Nguyên Khối

Kalimba 17 Phím Hluru X Cẩm Ấn Nguyên Khối.

950.000 ₫ 1.190.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Cẩm Ấn Nguyên Khối

Kalimba 17 Phím Hluru Cẩm Ấn Nguyên Khối.

950.000 ₫ 1.190.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Koa K17K

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Koa K17K.

750.000 ₫ 890.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Mahogany K17M

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Mahogany K17M.

550.000 ₫ 650.000 ₫

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Koa Vuông K17KV

Kalimba 17 Phím Hluru Gỗ Koa Vuông K17KV.

770.000 ₫ 850.000 ₫

Trống Lưỡi Thép (Steel Tongue Drum) 13 Note

Trống Lưỡi Thép (Steel Tongue Drum) 13 Note.

1.700.000 ₫ 1.900.000 ₫

Đàn Lyre (Đàn Hạc) Cao Cấp 16 Dây

Đàn Lyre (Đàn Hạc) Cao Cấp 16 Dây.

1.500.000 ₫ 1.850.000 ₫

Amply Bullet 15C

Amply Bullet 15C.

3.000.000 ₫ 4.500.000 ₫

Ukulele Tenor Sheng

Ukulele Tenor Sheng.

2.700.000 ₫ 2.900.000 ₫

Ukulele Concert Gdanube mỏng

Ukulele Concert Gdanube mỏng.

850.000 ₫ 950.000 ₫

Ukulele Concert Gdanube họa tiết

Ukulele Concert Gdanube họa tiết.

850.000 ₫ 900.000 ₫